تومۇز ئېيى ياكى ئاۋغۇست ئېيى 12 ئاينىڭ 8- سىدۇر. يىلنىڭ سەككىزىنچى ئېيى. 31 كۈنلۈك چوڭ ئايلارنىڭ بەشىنچىسى. ياز پەسلىنىڭ ئۈچىنچى ئېيى.

بايرام ۋە ئالاھىيدە كۈنلەر[تەھرىر]تەھرىر

قوشنا ۋە باشقا ئايلار[تەھرىر]تەھرىر

 1. قەھرىتان
 2. ھۇد
 3. نەۋرۇز
 4. ئۈمىد
 5. باھار
 6. سەڧەر
 7. چىللە
 8. تومۇز
 9. مىزان
 10. ئوغۇز
 11. ئوغلاق
 12. كۈنەك

قاراڭتەھرىر

ئاۋغۇست (رىم پادىشاھى)