تەيبېي شەھىرى

(قايتا نىشان بەلگىلەش ئورنى تەيبېي)

تەيبېي شەھىرى بولسا جۇڭخۇئا مىنگو دىكىبىخاھار 2009 نوپۇس بار، تەيبېينىڭ 2،622،090 نوپۇسىبار، 271.7997 كم² دائىرائىقىدا نوپۇس جايلاخكان، خىمالىكاڭ لىك 25.2°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 121°38، پوقتانومۇرى 100–106 رايۇننومۇرى 02.

تارىخ تەھرىر

جۇغراپىيە تەھرىر

مەمۇرىي رايون تەھرىر

ئىقتىساد تەھرىر

ئاساسىي قۇرۇلۇش تەھرىر

نۇپوس ئىستاتىستىكا تەھرىر

تەربىيە تەھرىر

ساياھەتچىلىك تەھرىر

مائارىپ تەھرىر

تەنھەرىكەت يىغىنى تەھرىر

سىرتقى ئۇلاش تەھرىر