uz-3 Bu ishtirokchi O'zbek tilini yaxshi darajada biladi.