uz-4 Bu foydalanuvchi oʻzbek tilini deyarli ona tilidek biladi.