Markus bayan qilghan xush xewer

Injil

Tewrattin tallanmilar:

Injil:


Bu kitabning muellipi Markustur. Gerche markus hezriti eysaning on ikki bagirtining biri bolmisimu, emma uning mezkur kitabi hezriti eysaning bagirti Pétrusning telimlirige asaslinip yézilghan. Xush xewer bayan qilghan babqa muellipler hezriti eysaning rebbimiz ikenlikini köprek tekitlep ötken bolsa, markus hezriti eysaning yene bir teripi, yeni insanlarning xizmetkari ikenlikini köprek tekitligen. Markus kitabida hezriti Eysaning telimi toghrisida köp toxtalmighan bolup, uning xatiriliri hezriti eysaning emeliy paaliyetlirini asas qilghan. kitabning merkiziy idiyisi hezriti eysaning insanoghli babqilarni özige xizmet qildurghili emes, babqilargha xizmet qilghili we jénini pida qilish bedilige nurghun ademlerni gunahtin azad qilghili kelgen, dégendin ibaret muhim telimige mujessemlebken. Markusning bu kitabi asasen yehudiy emes kitabxanlargha qaritilghan bolghachqa, Uningda yehudiylarning yosun qaidiliri chübendürülgen.