خەندەن شەھىرى

خەندەن شەھىرى
خەندەن شەھىرى

خەندەن شەھىرى بولسا جۇڭگو خېبېي ئۆلكىسى دىكىبىخاھار 2007 نوپۇس بار، خەندەننىڭ 1 390 000 نوپۇسىبار، خىمالىكاڭ لىك 36.36°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 114°29، پوقتانومۇرى 310 رايۇننومۇرى 056000.

تارىختەھرىر

جۇغراپىيەتەھرىر

مەمۇرىي رايونتەھرىر

ئىقتىسادتەھرىر

ئاساسىي قۇرۇلۇشتەھرىر

نۇپوس ئىستاتىستىكاتەھرىر

تەربىيەتەھرىر

ساياھەتچىلىكتەھرىر

مائارىپتەھرىر

تەنھەرىكەت يىغىنىتەھرىر

سىرتقى ئۇلاشتەھرىر