چىچىخار شەھىرى

چىچىخار شەھىرى
چىچىخار شەھىرى
چىچىخار شەھىرى
چىچىخار شەھىرى

چىچىخار شەھىرى بولسا جۇڭگو خېيلوڭجياڭ ئۆلكىسى دىكىبىخاھار 2005 نوپۇس بار، چىچىخارنىڭ 6،011،000 نوپۇسىبار، خىمالىكاڭ لىك 47.20°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 123°58، پوقتانومۇرى 161000 رايۇننومۇرى 0452.

تارىخ تەھرىر

جۇغراپىيە تەھرىر

مەمۇرىي رايون تەھرىر

ئىقتىساد تەھرىر

ئاساسىي قۇرۇلۇش تەھرىر

نۇپوس ئىستاتىستىكا تەھرىر

تەربىيە تەھرىر

ساياھەتچىلىك تەھرىر

مائارىپ تەھرىر

تەنھەرىكەت يىغىنى تەھرىر

سىرتقى ئۇلاش تەھرىر