ئۆكتەبر

سېنتەبرئۆكتەبرنويابر
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ئوغۇز ئېيى ياكى ئۆكتەبىر ئېيى گرىگورىئان تەقۋىمى بويىچە ئون ئىككى ئاينىڭ ئونىنچىسىدۇر. 31 كۈنلۈك بولۇپ، چوڭ ئايلارنىڭ ئالتىنچىسى ۋە كۈز پەسلىنىڭ ئىككىنجى ئېيىدۇر.

بايرام ۋە ئالاھىيدە كۈنلەرتەھرىر

قوشنا ۋە باشقا ئايلارتەھرىر

 1. قەھرىتان
 2. ھۇد
 3. نەۋرۇز
 4. ئۈمىد
 5. باھار
 6. سەڧەر
 7. چىللە
 8. تومۇز
 9. مىزان
 10. ئوغۇز
 11. ئوغلاق
 12. كۈنەك